. Jiro's Zines - Pride 2019 jiro zines rainbowflag

Contents

  1. intro
  2. zine downloads
  3. social
  4. contact

Jiro's Queering Zines x COC's Shakespeare Club 2019 x COC Amsterdam x Amsterdam Museum ▼ ▼ ▼

Tekeningen door/Drawings by Jiro Ghianni ~ 29 jul. - 3 aug.

     

 

Intro

Click to open/close:

"Tijdens COC's Shakespeare Club 2019 x Amsterdam Museum zal kunstenaar Jiro Ghianni elke dag ‘live cartooning’ doen ter registratie van de LHBTQ+ rondleidingen. Elke dag zal Jiro een ‘mini magazine’ maken, en die in het museum verspreiden als guerrilla actie. De zines worden strips waar Jiro vanuit zijn eigen transgenderqueer visie verwerkt wat er voor verhalen worden verteld door zowel de rondleiders als de bezoekers zelf. Zo blijft er iets fysieks en zichtbaars over van deze queer tours, zodat mensen die niet bij deze tours zijn ook nog 'queer spaces' kunnen ervaren. Ook niet-LHBTQI+ bezoekers mogen merken dat 'hun' ruimte ingenomen kan worden door anderen aan wie ze nog niet hadden gedacht."

De Pride Week 2019 is nu voorbij. Ik had er een 'eerste-keer-ervaring': betaald worden om kritiek te leveren. Door een museum notabene. Wat een luxe! Het voelde goed. Hier, op deze pagina, zie je de zelfgemaakte mini-zines die ik voor het Amsterdam Museum heb gemaakt: elke dag maakte ik een nieuwe. Het was uitputtend omdat ik eerst elke dag bij elke LGBTQ-rondleiding in de collectie aanwezig moest zijn en vervolgens elke avond tot 3 uur 's nachts moest tekenen en schrijven en ontwerpen. Maar het resultaat was goed en brutaal ‘inzichtelijk’ (volgens museumpersoneel) en behoorlijk expliciet. Ik ben vooral trots op mijn 'voorstel voor queer seks in het museum' - dat onverwacht geheel beantwoordde aan de initiële vraag van het museum aan mij: maak iets dat een 'interventie' in het museum is. En dat lukte... Sommige medewerkers vonden dat mijn werk niet geschikt was voor kinderen - maar vreemd genoeg vonden ze het nooit erg om de afschuwelijke wreedheden door Nederlandse kolonisten jegens slaven te tonen in exact dezelfde ruimte. Echter, veel meer mensen stelden mijn inspanningen echt wel op prijs dus ik hoop dit vaker te kunnen doen. Ik hou echt van het dekoloniseren van het museum. Dit is toch wel mijn manier om wraak te nemen op de instituten die me 25 jaar geleden ten onrechte een beperkte 100% westerse kijk op de kunstgeschiedenis hebben onderwezen.

During COC's Shakespeare Club 2019 x Amsterdam Museum, visual artist Jiro Ghianni will do 'live cartooning' every day to capture the LHBTQ+ tours. Every day Jiro will make a 'mini magazine', and distribute it in the museum as a guerrilla action. The zines will be comic strips in which Jiro uses his own transgenderqueer vision to process what kind of stories are told by both the tour guides and the visitors themselves. This leaves behind something physical and visible from these queer tours, so that people who are not present at these tours can still experience "queer spaces". Especially non-LHBTQI+ visitors should see that 'their' space can be taken up by others whom they had not yet thought of. Become part of pink history and come to the Amsterdam Museum every day!
#queerspaces
#queeringzines

Pride Week 2019 is over, and I had a ‘first time’ experience of being paid to offer critique. It felt good.
Here is a collection of the DIY mini-zines I made for the Amsterdam Museum: every day I made a new one. It was exhausting because I had to first be present at every LGBTQ+ tour in the collection and then draw and write and design every night until 3 in the morning.
But the results were cheeky, ‘insightful’ (according to museum staff) and actually quite Not Safe For Work. I am especially proud of my “Proposal for queer sex in the museum” – which actually totally answered to the museum’s initial question to me: create something that ‘queerupts’ the museum. And queerly disrupt it did… Some staff didn’t think my work was fit for children – but strangely enough they didn’t mind displaying horrible acts of cruelty by colonists towards slaves.
However: many people really did appreciate my efforts and I hope to be able to do this more often. I really like decolonizing the museum. It’s my way of taking revenge on the institutes that wrongly educated me a 100% limited western view on art history 25 years ago.

 

Zine Downloads

Elke zine past op een A4 vel en kan standaard geprint/gekopieerd worden. Er is 1 sneetje of knip met een schaar nodig, waarna je het papier kunt vouwen tot een kruis en dan kunt omklappen tot een klein boekje.
Each zine fits on an letter sheet and can be printed/copied as standard. Make 1 slice or cut with scissors, after which you can fold the paper into a cross and then fold it into a small book.

:::::

Buy the full pack of zines in 1 go!:

Make a signed copy to (name):

:::::

CLICK to download to your desktop or cellphone.

PDF met instructies in Nederlands - voorbeeld van HOE zine geknipt en gevouwen moet worden (1.5MB)

PDF van Zine nummer 1 - PDF of Zine number one 'wedding rings' (3.6MB)

PDF van Zine nummer 2 - PDF of Zine number two 'transgender' 29-7(3.7MB)

PDF van Zine nummer 3 - PDF of Zine number three 'queer sex in the museum' (3.6MB)

PDF van Zine nummer 4 - PDF of Zine number four 'new history' 30-7 (3.7MB)

PDF van Zine nummer 5 - PDF of Zine number five 'inside versus outside' 1-8 (3.6MB)

 

Social media

Jiro Ghianni - genderqueer transman and sex-positive activist, illustrator, animator, presenter, multi-media artist and activist - can be stalked on these various networks:

     

 

Contact Jiro

If you have any questions, please email:
Jiro @ JirosWorld.com

www.jiroghianni.com
www.transgold.wordpress.com

- Facebook page Amsterdam Museum
- Facebook page COC's Shakespeare Club
- FB Pride Week event